tudalen_baner

Newyddion Diwydiant

Newyddion Diwydiant

 • Ymarfer Corff Yn Gweithio i Leihau Pwysedd Gwaed?

  Ymarfer Corff Yn Gweithio i Leihau Pwysedd Gwaed?

  Mae gorbwysedd yn parhau i fod yn ffactor risg mawr ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd a strôc.Mae ymyriadau anffarmacolegol fel ymarfer corff yn effeithiol iawn wrth ostwng pwysedd gwaed.Er mwyn pennu'r drefn ymarfer corff orau ar gyfer gostwng pwysedd gwaed, cynhaliodd yr ymchwilwyr gynllun pâr-i-pai ar raddfa fawr.
  Darllen mwy
 • Mae Ablation Cathetr yn Well na Meddyginiaeth!

  Mae Ablation Cathetr yn Well na Meddyginiaeth!

  Gyda'r boblogaeth yn heneiddio a datblygiad diagnosis a thriniaeth clefyd cardiofasgwlaidd, methiant cronig y galon (methiant y galon) yw'r unig glefyd cardiofasgwlaidd sy'n cynyddu o ran mynychder a chyffredinolrwydd.Poblogaeth Tsieina o gleifion methiant y galon cronig yn 2021 am ...
  Darllen mwy
 • Canser y Ddaear - Japan

  Canser y Ddaear - Japan

  Yn 2011, effeithiodd y daeargryn a'r tswnami ar doddi craidd adweithydd 1 i 3 gwaith pŵer niwclear Fukushima Daiichi.Ers y ddamwain, mae TEPCO wedi parhau i chwistrellu dŵr i mewn i lestri cyfyngu Unedau 1 i 3 i oeri creiddiau'r adweithydd ac adennill dŵr halogedig, ac ym mis Mawrth 2021,...
  Darllen mwy
 • Straen Coronafeirws Newydd EG.5 , Trydydd Haint ?

  Straen Coronafeirws Newydd EG.5 , Trydydd Haint ?

  Yn ddiweddar, mae nifer yr achosion o’r amrywiad coronafirws newydd EG.5 wedi bod ar gynnydd mewn sawl man ledled y byd, ac mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi rhestru EG.5 fel “amrywiad sydd angen sylw”.Cyhoeddodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ddydd Mawrth (amser lleol) ei fod ...
  Darllen mwy
 • Meddygaeth Ysbyty Tsieineaidd Gwrth-lygredd

  Meddygaeth Ysbyty Tsieineaidd Gwrth-lygredd

  Ar Orffennaf 21, 2023, cynhaliodd y Comisiwn Iechyd Gwladol gynhadledd fideo ar y cyd â deg adran, gan gynnwys y Weinyddiaeth Addysg a'r Weinyddiaeth Diogelwch Cyhoeddus, i ddefnyddio cywiriad canolog blwyddyn o lygredd yn y maes meddygol cenedlaethol.Dri diwrnod yn ddiweddarach, mae'r Nationa...
  Darllen mwy
 • AI ac Addysg Feddygol - Blwch Pandora o'r 21ain Ganrif

  AI ac Addysg Feddygol - Blwch Pandora o'r 21ain Ganrif

  Mae ChatGPT OpenAI (trawsnewidydd sgwrsio cyn-hyfforddedig) yn chatbot wedi'i bweru gan ddeallusrwydd artiffisial (AI) sydd wedi dod yn gymhwysiad Rhyngrwyd sy'n tyfu gyflymaf mewn hanes.Mae AI cynhyrchiol, gan gynnwys modelau iaith mawr fel GPT, yn cynhyrchu testun tebyg i'r hyn a gynhyrchir gan fodau dynol a...
  Darllen mwy
 • Cyffur gwrth-covid-19: Pegylated interfferon (PEG-λ)

  Cyffur gwrth-covid-19: Pegylated interfferon (PEG-λ)

  Mae interferon yn signal sy'n cael ei ryddhau gan y firws i ddisgynyddion y corff i actifadu'r system imiwnedd, ac mae'n llinell amddiffyn rhag y firws.Mae interfferonau Math I (fel alffa a beta) wedi cael eu hastudio ers degawdau fel cyffuriau gwrthfeirysol.Fodd bynnag, mae derbynyddion interfferon math I yn fynegiannol ...
  Darllen mwy
 • Mae'r pandemig coronafirws yn arafu, ond yn dal i wisgo masgiau mewn ysbytai?

  Mae'r pandemig coronafirws yn arafu, ond yn dal i wisgo masgiau mewn ysbytai?

  Mae datganiad yr Unol Daleithiau o ddiwedd yr “argyfwng iechyd cyhoeddus” yn garreg filltir yn y frwydr yn erbyn SARS-CoV-2.Ar ei anterth, lladdodd y firws filiynau o bobl ledled y byd, tarfu'n llwyr ar fywydau a newidiodd ofal iechyd yn sylfaenol.Un o'r newidiadau mwyaf gweladwy yn yr h...
  Darllen mwy
 • Beth yw therapi ocsigen?

  Beth yw therapi ocsigen?

  Mae therapi ocsigen yn ddull cyffredin iawn mewn ymarfer meddygol modern, a dyma'r dull sylfaenol o drin hypocsemia.Mae dulliau therapi ocsigen clinigol cyffredin yn cynnwys ocsigen cathetr trwynol, ocsigen mwgwd syml, ocsigen mwgwd Venturi, ac ati Mae'n bwysig deall nodweddion swyddogaethol var ...
  Darllen mwy
 • Bydd Tsieina yn gwahardd cynhyrchu thermomedrau sy'n cynnwys mercwri yn 2026

  Bydd Tsieina yn gwahardd cynhyrchu thermomedrau sy'n cynnwys mercwri yn 2026

  Mae gan thermomedr mercwri hanes o fwy na 300 mlynedd ers ei ymddangosiad, fel strwythur syml, hawdd ei weithredu, a thermomedr “trachywiredd gydol oes” yn y bôn ar ôl iddo ddod allan, mae wedi dod yn offeryn dewisol ar gyfer meddygon a gofal iechyd cartref i fesur corff tymheredd.Altho...
  Darllen mwy