page_banner

cynhyrchion

Suit PPE Dillad Coverall Amddiffynnol Meddygol tafladwy

disgrifiad byr:


Manylion y Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Pwrpas Bwriedig

Bwriedir i ddillad coverall amddiffynnol meddygol tafladwy gael eu gwisgo gan bersonél gofal iechyd yn ystodgweithdrefnau meddygol i amddiffyn y claf a phersonél gofal iechyd rhag trosglwyddo micro-organebau,hylifau'r corff, secretiadau'r cleifion a mater gronynnol.

Gall cleifion a phobl eraill hefyd wisgo dillad coverall amddiffynnol meddygol tafladwy i leihau'rrisg o ledaenu heintiau, yn enwedig mewn sefyllfaoedd epidemig neu bandemig.

Manyleb

Mae'r dillad coverall amddiffynnol meddygol tafladwy yn cael eu datblygu, eu cynhyrchu a'u profi yn unol â Math 4-B o EN 14126. Mae perfformiad yn erbyn treiddiad asiantau heintus yn cael ei wireddu gan

1. Ymwrthedd i dreiddiad hylifau halogedig o dan bwysau hydrostatig;

2. Ymwrthedd i dreiddiad gan asiantau heintus oherwydd cyswllt mecanyddol â Sylweddau sy'n cynnwys hylifau halogedig;

3. Ymwrthedd i dreiddiad gan erosolau hylif halogedig;

4. Ymwrthedd i dreiddiad gan ronynnau solet halogedig.

Gwrtharwyddion

Nid yw'r dillad coverall amddiffynnol meddygol tafladwy wedi'u bwriadu ar gyfer gweithdrefnau llawfeddygol ymledol.

Peidiwch â defnyddio'r dillad coverall amddiffynnol meddygol tafladwy pan fydd angen ymwrthedd pathogen neu os amheuir afiechydon heintus difrifol.

Rhybuddion a Rhybuddion

1. Nid yw'r dillad hwn yn gwn ynysu llawfeddygol.Peidiwch â defnyddio'r dillad coverall amddiffynnol meddygol tafladwy pan fo risg ganolig i uchel o halogiad ac mae angen parthau critigol mwy o'r gŵn.

2. Nid yw gwisgo'r dillad coverall amddiffynnol meddygol tafladwy yn darparu amddiffyniad cyflawn, gwarantedig rhag pob risg halogiad.Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn gwisgo ac yn tynnu'r gŵn yn gywir i sicrhau diogelwch.Mae unrhyw berson sy'n cynorthwyo i symud y dillad hefyd yn agored i'r risg o halogiad.

3. Archwiliwch gwn cyn ei ddefnyddio i sicrhau ei fod mewn cyflwr gweithredu da.Sicrhewch nad oes tyllau ac nad oes unrhyw ddifrod wedi digwydd.Dylid cael gwared ar y gŵn ar unwaith wrth arsylwi ar ddifrod neu rannau coll.

4. Newid y gŵn yn amserol.Amnewid y gŵn ar unwaith os yw wedi'i ddifrodi neu ei faeddu neu ei halogi â gwaed neu hylifau'r corff.

5. Cael gwared ar gynnyrch a ddefnyddir yn unol â rheoliadau cymwys.

6. Dyfais un defnydd yw hon.Ni chaniateir ailbrosesu ac ailddefnyddio'r ddyfais.Gallai haint neu drosglwyddiad afiechydon ddigwydd, pe bai'r ddyfais yn cael ei hailddefnyddio.

Disposable Medicl Protective Coverall Clothing PPE Suit

  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni